Senin, 18 Februari 2013

Keutamaan 10 Hari Dzulhijjah


1. Allah Ta’aala bersumpah dalam QS. Al-Fajr : 2
“Dan malam yang sepuluh[1572]”
[1572] Malam yang sepuluh itu ialah malam sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan. dan ada pula
yang mengatakan sepuluh yang pertama dari bulan Muharram Termasuk di dalamnya hari
Asyura. ada pula yang mengatakan bahwa malam sepuluh itu ialah sepuluh malam pertama bulan
Zulhijjah.
2. Firman Allah QS. Al-Hajj : 28
“supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama
Allah pada hari yang telah ditentukan[985] atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka
berupa binatang ternak[986]. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi)
berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”
[985] Hari yang ditentukan ialah hari raya haji dan hari tasyriq, Yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13
Dzulhijjah.
[986] Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis
unta, lembu, kambing dan biri-biri
3. Rasulullah saw bersabda :
“Tidak ada hari yang lebih dicintai Allah SWT melebihi hari-hari di 10 hari awal Dzulhijah” . Beramal sholeh pada bulan ini melebihi keutamaan berjihad.
4. Didalamnya terdapat hari Tarwiyah/ 8 Dzulhijjah
Hari Tarwiyah adalah hari kedelapan dari bulan Dzulhijjah. Disebut demikian karena pada
hari itu orang-orang mengenyangkan diri dengan minum air untuk (persiapan ibadah)
selanjutnya.
5. Di dalamnya terdapat hari arofah, QS. Al Buruuj : 3 .
“Dan hari yang dijanjikan,”
 Keutamaan Hari Arofah :
Ø  Allah bersumpah untuk hari Arofah
Ø  Hari arofah adalah hari paling banyak Allah Ta’ala membebaskan seseorang dari api neraka
Ø  Haji seseorang tanpa wukuf si arofah, hajinya tidak syah
Ø  Sebaik-baik do’a adalah di hari Arofah
6. Di dalamnya terdapat Lailatul jam’in (mlm ke-10 Dzulhijjah)
 Malam mabitnya jama’ah haji di Muzdalifah.
7. Di dalamnya terdapat kewajiban melaksanakan kewajiban-kewajiban haji
8. Terdapat yaumun nahri (10 Dzulhijjah) & yaumul qori (11 Dzulhijjah)
Yaumun nahri merupakan hari termulya di sisi Allah (HR. Abu Dawud)
9. Dari Ibnu Taimiyah:
Hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih afdhal dari hari-hari akhir bulan Ramadhan.
Malam-malam di 10 akhir bulan Ramadhan lebih baik dari malam-malam Dzulhijah.
10. Berkumpulnya pokok-pokok ibadah (ummahatul ibadah)
Ibadah yang disyari’atkan :
1. Haji & umroh
2. Meningkatkan kualitas ibadah fardhu . jangan melalakan sholat & berusaha agar lebih khusu’
3. Memperbanyak amalan sunah . Shaum, sholat dhuha, tilawah, infaq
4. Memperbanyak dzikir . dzikrullah & sholawat nabi
5. Meninggalkan segala kemaksiatan dan dosa
6. Qiyamul Lail . menghidupkan malam
7. Berpuasa 9 hari atau hanya di 9 Dzulhijjah
“Barang siapa berpuasa di 9 Dzulhijjah, maka diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan
setahun yang akan dating.”
8. Berdo’a pada hari Arofah
Rasulullah saw bersabda:
“sebaik-baik do’a adalah di hari Arofah, sebaik-baik ucapan adalah ‘Lailaha illaLLAH
wahdahula syariikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa ‘ala kulli syain qodiir’”
9. Berqurban pada 10 Dzulhijjah & hari Tasyrik
Bagi yang berqurban hendaknya jangan memotong rambut dan kuku sebelum hewan
qurbannya di sembelih
10. Melaksanakan shalat ied & mendengarkan khutbah
 Jika sedang haid, disunahkan tetap datang untuk mendengarkan khutbahanya.
QURBAN
1. Makna (Asal kata Quroba, yaqrubu, Qurban)
Umum: mendekatkan diri
Khusus : menyembelih hewan
2. Tujuan Qurban
Tujuan utamanya adalah mendekatkan diri pada ALLAH ta’ala
Rasulullah saw bersabda :
“Tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya Qurban yang lebih dicintai Allah SWT
selain menyembelih hewan Qurban.” (HR. Ibnu Majah)
3. Waktu Pelaksanaan
10 Dzulhijjah dan 3 hari setelahnya (hari tasyriq)
Pada hari tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijah) dinamakan juga hari makan dan minum, oleh karena
itu haram puasa di hari tersebut.
4. Hikmah Qurban
Pertama : Membersihkan hati dari penyakit . terutama kikir dan pelit
Kedua : Kepedulian sosial . adanya fenomena : betapa banyak orang yang sangat jarang
makan daging kecuali saat idul qurban
Ketiga : Pengorbanan . meneladani pengorbanan nabi Ibrahim as atas putranya Ismail as,
jika kita hanya diminta mengorbankan harta saja, nabi Ibrahim diminta untuk mengorbankan
putranya sendiri, namun Allah kemudian menggantinya dengan seekor kambing.
Keempat : membentuk mental kaya (pemberi) . tangan di atas lebih baik dari tangan di
bawah
5. Keutamaan
Pertama : Menghidupkan syiar islam
Kedua : Mendatangkan banyak kebaikan/ pahala bagi pengqurban
Ketiga : Mengikuti sunah Rasulullah saw
Keempat : Merupakan ibadah utama
Kelima : Mendapat limpahan ampunan
Keenam : Hadir sebagai saksi di akhirat
“ Sesungguhnya hewan qurban itu akan datang pada hari kiamat (sebagai saksi) dengan
tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesunguhnya darah hewan qurban telah diletakkan di suatu
tempat di sisi Allah Ta’ala sebelum mengalir di tanah. Karena itu bahgiakanlah dirimu
dengannya.” (HR. Tirmidzi)
Allahu a’lam bishshowwab
Alhamdulillahirabbil ‘aalaamiin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar