Minggu, 23 Maret 2014

Suji

Suji
(Angka)

1 : ichi                                  6 : roku
2 : ni                                     7 : nana
3 : san                                   8 : hachi
4 : yon/shi                              9 : kyu/kuu
5 : go                                   10 : ju

11 : ju ichi
20 : ni ju
27 : ni ju nana
30 : san ju
100 : hyaku
200 : ni hyaku
1000 : sen
10000 : man

Tidak ada komentar:

Posting Komentar